sztrum.pl

Dom i Ogród

Budownictwo

Zmiana użytkowania wieczystego we własność

W ostatnim czasie użytkowanie wieczyste gruntów, które znajdują się pod lokalami mieszkalnymi oraz domami przekształciło się w prawo własności. W tym momencie każdy mieszkaniec stał się współwłaścicielem terenu, na którym postawione jest jego mieszkanie lub dom. Z całą pewnością jest to bardzo korzystne rozwiązanie dla wielu osób. Warto się dowiedzieć nieco więcej na jego temat.

Nowe przepisy

Użytkowanie wieczyste a własność to bardzo istotna kwestia, nad którą z całą pewnością zastanawiało się wiele osób. Zasady z tym związane zawarte są przede wszystkim w nowych przepisach prawnych. Nowe przepisy dotyczą bardzo szerokiej grupy ludzi. Wśród nich można wymienić następujące:
– osoby, które są właścicielami domów jednorodzinnych,
– osoby, które są właścicielami domów wielorodzinnych,
– osoby, które są właścicielami lokalów mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych o charakterze wielorodzinnym,
– osoby, które są właścicielami lokalów użytkowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Opłaty przekształceniowe

Nowe przepisy likwidują konieczność uiszczania opłat za użytkowanie wieczyste. Jednak pewne opłaty co roku powinno się wnosić. Opłaty tego rodzaju są ponoszone za pokrycie kosztów, które zostały poniesione za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. Wysokość opłat z całą pewnością jest zróżnicowana oraz zależna od wielu czynników. Wśród nich przede wszystkim wymienia się stawki za użytkowanie wieczyste, które obowiązują w dniu przekształcenia.

Użytkowanie wieczyste

Wejście stosownej ustawy związanej z użytkowaniem wieczystym oraz prawem własności z całą pewnością przynosi szereg korzystnych rozwiązań. Wśród nich można przede wszystkim wymienić skrócenie czasu trwania pobierania opłat, które są związane z tymi kwestiami. Przed wejściem w życie ustawy koszty należało wnosić przez dziewięćdziesiąt dziewięć lat, ponieważ tyle czasu trwała umowa użytkowania wieczystego. Natomiast koszty przekształcenia zostały rozłożone jedynie na dwadzieścia równych rat. Warto na to zwrócić uwagę.

Zaświadczenie o przekształceniu

Informacje związane z przekształceniem użytkowania wieczystego w prawo własności powinny być zawarte w stosownych zaświadczeniach o przekształceniu. Każda osoba, której dotyczył ten proces powinna prędzej czy później uzyskać taki dokument. Dlatego warto na to zwrócić swoją szczególną uwagę. Czas na wydanie tego rodzaju decyzji samorządy miały do końca następnego roku kalendarzowego po wejściu w życie przepisów z tym związanych.