sztrum.pl

Dom i Ogród

Budownictwo

Co warto wiedzieć o podatku od sprzedaży nieruchomości?

W obecnych czasach zarówno zakup nieruchomości, jak i jej sprzedaż są bardzo popularnymi działaniami. Jednak warto pamiętać o tym, że podczas sprzedaży nieruchomości należy wpłacić odpowiedni podatek. Warto dowiedzieć się o nim nieco więcej, a także poznać wszystkie najważniejsze informacje.

Zapłata podatku od nieruchomości

Podatek od nieruchomości nazywany jest także podatkiem od wzbogacenia się. Należy go opłacić, jeśli sprzedało się swoją nieruchomość przed upływem pięciu lat od jej pierwotnego nabycia. Liczą się w tym przypadku lata podatkowe, a nie kalendarzowe. Dlatego warto o tym pamiętać. Jeśli uda się odczekać pięć lat od nabycia nieruchomości do jej sprzedania to konieczności opłacania podatku od sprzedaży nieruchomości nie będzie. Warto o tym pomyśleć przed podjęciem decyzji o ewentualnej sprzedaży swojej nieruchomości.

Upływ pięciu lat

Upływ pięciu lat od zakupu nieruchomości jest bardzo istotny podczas jej sprzedaży. Jeśli nieruchomość sprzedawana jest przed upływem określonego czasu to w tym przypadku należy wpłacić odpowiedni podatek od nieruchomości. Podatek od sprzedaży nieruchomości wynosi aż dziewiętnaście procent, co oznacza, że jest stosunkowo wysoki. Dlatego wiele osób pragnie go uniknąć oraz stosuje w tym celu bardzo zróżnicowane sposoby. Oczywiście jest to możliwe, jednak pod pewnymi szczególnymi warunkami, z którymi warto się zapoznać. Podatek od sprzedaży nieruchomości obliczany jest jednak jedynie od dochodu, a nie od całej kwoty sprzedaży.

Wysokość podatku od nieruchomości

Wysokość podatku od sprzedaży nieruchomości może być bardzo zróżnicowana i zależna od wielu czynników. Wśród nich wymienia się przede wszystkim cenę mieszkania, która jest w tym przypadku najważniejsza. Kwota podatku obliczana jest od dochodu, czyli od zysku, który pomniejszony jest o koszty jego uzyskania. Wśród nich można przede wszystkim wyróżnić taksę notarialną, podatek od czynności cywilnoprawnych, a także usługę pośrednika nieruchomości oraz koszty przeprowadzonych prac remontowych w lokalu.

Własne cele mieszkaniowe

Zapłaty podatku od sprzedaży nieruchomości przed upływem pięciu lat można uniknąć poprzez przeznaczenie kwoty pochodzącej ze sprzedaży na własne cele mieszkaniowe. Własne cele mieszkaniowe oznaczają zazwyczaj zakup innego mieszkania lub domu, w którym planuje się na stałe mieszkać. Jednak środki pochodzące z transakcji powinny być w całości przeznaczone na ten cel. Warto o tym pamiętać, jeśli planuje się takie rozwiązanie, ponieważ jest to bardzo ważna kwestia, która może wpłynąć na powodzenie całego procesu.