sztrum.pl

Dom i Ogród

Grodzice stalowe
Budownictwo

Grodzice stalowe jako rozwiązanie tymczasowe

Grodzice stalowe, nazywane także ściankami szczelnymi to rozwiązania stosowane przede wszystkim przy ziemnych robotach budowlanych. Dzięki swojej konstrukcji są doskonałym zabezpieczeniem każdego rodzaju wykopu. Natomiast łatwość i szybkość montażu zdecydowanie skracają czas potrzebny na właściwe zabezpieczenie miejsca, w którym będą wykonywane prace ziemne. Sprawdźmy więc jak są zbudowane grodzice stalowe i gdzie stosuje się je najczęściej?

Z czego i jak są wykonywane grodzice stalowe?

Grodzice stalowe jak sama nazwa wskazuje wykonuje się ze stali. Materiał ten nie został wybrany przypadkowo, bowiem w odróżnieniu od drewna lub PCV, które również są wykorzystywane do budowy ścian zabezpieczających wykopy stal charakteryzuje się znacznie lepszymi parametrami technicznymi. Wystarczy wspomnieć, że użycie stali powoduje, iż grodzice tego typu są wyjątkowo trwałe, odporne na duże obciążenia, a jednocześnie stosunkowo lekkie. W przypadku zabezpieczenia wykopów właściwości te mają ogromne znaczenie. Dodatkowym atutem grodzic stalowych jest możliwość zbudowania przy ich pomocy ścian, które będą nie tylko wytrzymałe na napór ziemi, ale także szczelne. Jak wyjaśnia ekspert Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Żyrardów z Warszawy specjalizującego się w zabezpieczaniu i odwadnianiu wykopów budowlanych na terenie całego kraju:

Wysoki poziom wód gruntowych to czynnik, który znacznie utrudnia właściwe zabezpieczenie ścian wykopu budowlanego i prowadzenie prac ziemnych. Dlatego przy niekorzystnych warunkach wodno-gruntowych należy zastosować rozwiązanie, które zabezpieczy wykop w sposób kompleksowy. Takie zabezpieczenie obejmuje nie tylko wzmocnienie ścian wykopu, ale również zapewnienie ochrony przed wodą. Do tego ostatniego należy zastosować ścianki szczelne. Można je zbudować np. z grodzic stalowych, które dzięki specjalnym zamkom umożliwiają łączenie z sobą pojedynczych elementów. W rezultacie otrzymujemy wyjątkowo mocne, szczelne i łatwe w demontażu zabezpieczenie wykopów. Ostatnia cecha jest szczególnie istotna, ponieważ z grodzic stalowych powstają zazwyczaj zabezpieczenia tymczasowe, które po ukończeniu inwestycji są usuwane. Jak zatem widać grodzice stalowe są nie tylko wytrzymałe i funkcjonalne, ale można je stosować wielokrotnie.

W jakich przypadkach należy zastosować grodzice stalowe?

Grodzice stalowe to zabezpieczenia wyjątkowo uniwersalne. Dzięki temu sprawdzą się przy różnego typu ziemnych pracach budowlanych. Tym bardziej, że przepisy BHP nakazują odpowiednie obudowanie każdego wykopu, w którym pracują ludzie. Tak więc grodzice stalowe najczęściej wykorzystywane są przy wszelkiego rodzaju wykopach np. pod fundamenty. Wykopy takie wymagają ograniczenia do minimum możliwości zalania przez wody gruntowe. Stąd też użycie ścianek szczelnych wykonanych z grodzic stalowych znajduje pełne uzasadnienie. Innym równie powszechnym przykładem stosowania grodzic stalowych są odwierty np. podczas wiercenia studni. Dzięki temu, że grodzice stalowe występują w wielu długościach mogą zabezpieczyć nawet kilkunastometrowe odwierty. Takie rozwiązanie znacznie przyśpiesza wykonanie studni, a tym samym również ogranicza koszty ponoszone na wykonanie odwiertu.