sztrum.pl

Dom i Ogród

Budownictwo

Kaucja za mieszkanie – jak zabezpiecza właściciela nieruchomości?

Wynajem nieruchomości to dobry sposób na osiągnięcie dodatkowych dochodów. Trzeba jednak pamiętać, że nie zawsze spotykamy się z uczciwymi najemcami, którzy regulują swoje zobowiązania w terminie. Jak zabezpieczyć się przed utratą dochodów? Czy kaucja za mieszkanie to dobre rozwiązanie?

Co pokrywa kaucja?

Kaucja za mieszkanie jest to zabezpieczenie dla właściciela nieruchomości. Zwyczajowo pobierana jest w wysokości jednomiesięcznego czynszu najmu. Wynajmując nieruchomość, która ma wysoki standard wykończenia, możemy spotkać się z kaucją za mieszkanie równą 3 miesięcznym czynszom najmu.

Kaucja za mieszkanie może być dowolnie uzgadniana między wynajmującym, a najemcą. Jej wysokość zależy od indywidualnych ustaleń zawartych w umowie najmu. Trzeba jednak pamiętać, że nie może ona przekraczać dwunastokrotności miesięcznego czynszu.

Kaucja za mieszkanie ma za zadanie zabezpieczyć wynajmującego nie tylko w sytuacji, gdy najemca nie płaci swoich zobowiązań, ale również gdy w mieszkaniu dojdzie do zniszczeń przekraczających zwyczajowe użytkowanie.

Bardzo ważnym elementem umowy najmu, który często pomijany jest przez obie strony, jest sporządzenie protokołu zdawczo-odbiorczego. Jest to dokument, w którym dokładnie zostaje opisany stan nieruchomości w momencie przejęcia jej przez najemcę. Warto pamiętać, że im dokładniej jest opisany stan lokalu oraz jego wyposażenie, tym łatwiejsze będzie rozwiązanie umowy najmu.

Do protokołu zdawczo-odbiorczego warto dołączyć zdjęcia, które mają ogromnie duże znaczenie w nieruchomościach, których standard jest podwyższony, a wyposażenie kosztowne.

Zwrot kaucji

Kaucja za mieszkanie jest zwracana po rozwiązaniu umowy najmu. Właściciel, który ocenił stan nieruchomości ma obowiązek zwrotu kaucji w okresie jednego miesiąca od momentu opuszczenia lokalu. Jak to wygląda w praktyce?

W sytuacji, gdy najem przebiega bez konfliktów, a właściciel nieruchomości widzi, ze nie jest ona zniszczona bardzo często kaucja jest przeznaczona na pokrycie ostatniego miesiąca najmu. Jest to rozwiązanie wygodne i dla właściciela i dla najemcy.

W sytuacji, gdy właściciel nieruchomości uchyla się od zwrotu kaucji pozostaje tylko jedno wyjście. Należy wysłać właścicielowi wezwanie do zwrotu kaucji. Nie ma ono jednak wzoru, którym można byłoby się posłużyć.

W żądaniu zwrotu kaucji koniecznie muszą znaleźć się informacje o wysokości kaucji, terminie zwrotu oraz numer konta, na który powinna wpłynąć żądana suma. Warto również pamiętać o uargumentowaniu powodu zwrotu. Dokumenty te posłużą jako wiarygodny dowód w sytuacji, gdy nie osiągniemy żadnych efektów. Rozwiązaniem jest wyłącznie droga sądowa.