sztrum.pl

Dom i Ogród

Budownictwo

Cenna wiedza, czyli wymiary okien typowych

W dzisiejszym budownictwie przyjął się podział na okna typowe oraz te o parametrach innych niż typowe. Na wstępie należy zaznaczyć, iż nie jest to podział naukowy czy niczym normowany – pozostaje ściśle umowny. Jednak warto wiedzieć jakie są wymiary okien typowych ponieważ majstrowie budowlani, fachowcy a często i architekci używają tego pojęcia. W tym artykule zostaną więc rozwiane wszelkie wątpliwości co do wymiarów wskazanych okien.

Rady na start

Pierwszą sprawą, o jakiej inwestor musi wiedzieć jeszcze przed montażem okien, jest sposób ich wymiarowania i zasady panujące wśród fachowców zajmujących się oknami. Nieważne czy okno ma wymiary typowe czy też unikatowe, nie podlegające schematom, zawsze podając zamówienie sprzedawcy lub osobie, u której zamawiamy towar okienny, musimy stosować się do pewnej zasady.

Jako pierwszy podany wymiar musimy podać szerokość okna zaś dopiero jako drugą jego wysokość. Jest to ważne, gdyż często czyta się o osobach, które źle podały wszystkie okna przez co naraziły się na ogromne straty, a towar raz wydany przez sklep budowlany raczej nie podlega zwrotom. Przez nieznajomość pojęć można więc narazić się na duże straty finansowe.

Wymiary okien typowych

Producenci okien oraz majstrowie budowlani już od lat 30-tych XX wieku za okna typowe uznali okna o jednakowych wymiarach w kilku wyznaczonych rodzajach. Tak więc na polskim rynku oknami typowymi były określane takie spełniające zasady normy branżowej BN-85/7153-02. Wskazana norma dzieli okna na kilkanaście kategorii okien zwykłych i 3 kategorie okien balkonowych, stosowane zamiennie w zależności od rodzajów, przeznaczenia i wielkości pomieszczeń. Tak więc wyróżniamy 17 rodzajów okien jednodzielnych oznaczonych wymiarami od O1 do O17. Przytaczając dane należy stwierdzić, iż najmniejsze statystycznie okno typowe O1 posiada wymiary 565 mm na 535 mm, klasyczne najczęściej stosowane okno jednodzielne O3 to produkt o wymiarach 1165mm na 535 mm zaś największe typowe okno jednodzielne to O16-O17 posiadające rozpiętość 1165 mm na 1135 mm.

Okna dwudzielne i balkonowe to inna kategoria ze względu na większe rozmiary i bardziej skomplikowaną budowę. Okien dwudzielnych – typowych wyróżniamy na rynku 12 rodzajów przy czym najmniejsze noszące numer O18-O19 ma wymiary 1465 mm szerokości oraz 1135 mm wysokości. Największe okno dwudzielne O54-O55 posiada wymiary 2065 mm na 1635 mm.

Okien balkonowych typowych mamy 3 kategorie: OB3-OB4 o wymiarach 865 mm na 2095 mm, OB5-OB6 o rozpiętości 865mm na 2195 mm oraz największe OB7-OB8 o szerokości 865 mm i wysokości 2295 mm. Wszystkie typowe okna balkonowe są jednodzielne.