sztrum.pl

Dom i Ogród

Budownictwo

Jakie prawa ma najemca mieszkania?

W obecnych czasach bardzo wiele osób decyduje się na wynajem domu lub mieszkania i jest to dla nich dość korzystne rozwiązanie. Jednak warto podczas niego pamiętać, że najemca mieszkania ma wobec nieco zarówno prawa, jak i obowiązki. Warto dowiedzieć się więcej na ten temat, aby być w pełni świadomym pełnionej przez siebie roli w tym procesie.

Umowa najmu

Z całą pewnością można stwierdzić, że podczas wynajmu lokalu mieszkalnego bardzo istotne jest zawarcie stosownej umowy najmu. Przepisy prawa nie narzucają konieczności zawarcia tego rodzaju umowy w formie pisemnej, jednak jest to najczęściej stosowane rozwiązanie. Dzięki umowie najmu w formie pisemnej każda ze stron jest w odpowiedni sposób zabezpieczona przed ewentualnymi konsekwencjami z zawarcia tego rodzaju umowy. Dlatego warto zadbać o to, aby była ona spisana oraz znalazły się w niej wszystkie najbardziej istotne elementy, które są związane z wynajmem mieszkania.

Modyfikacje we wnętrzu

Prawa najemcy mieszkania związane są między innymi z możliwością wykonywania różnego rodzaju modyfikacji we wnętrzu. Wiele osób zastanawia się, czy jest to w ogóle możliwe. Oczywiście dokonywanie wszelkiego rodzaju zmian w wynajmowanym mieszkaniu jest możliwe, jednak jedynie po uzgodnieniu tego z właścicielem danego lokalu mieszkalnego. Warto o tym pamiętać, ponieważ właścicielowi nie zawsze mogą się podobać wprowadzane zmiany, a to właśnie od niego zależy decyzyjność w tej kwestii.

Podnajem lokalu

Prawa najemcy lokalu mieszkalnego związane są również z jego podnajmowaniem innym osobom. Najemca nie może oddać części lub całości lokalu mieszkalnego innej osobie lub go podnająć. Możliwe jest to jedynie w przypadku, gdy zgodę wyrazi właściciel tego mieszkania. Jednak istnieje pewien wyjątek od tej reguły, który mówi o osobach, wobec których wynajmujący ma obowiązek alimentacyjny. Warto o tym pamiętać, ponieważ jest to bardzo istotna kwestia.

Wypowiadanie umowy

Najemca lokalu mieszkalnego posiada prawo do wypowiedzenia umowy bez zachowania stosownych terminów w określonych przypadkach. Przede wszystkim może to uczynić wtedy, gdy wady wynajętego lokalu zagrażają zdrowiu oraz życiu najemcy. W takim przypadku nie powinien on dłużej zamieszkiwać w tym miejscu oraz powiadomić o tym fakcie właściciela całej nieruchomości. Może w każdej chwili wypowiedzieć umowę bez zachowywania stosownych terminów, nawet jeśli podczas jej zawierania wiedział o wszystkich istniejących wadach lokalu. Zawsze mogły się one pogłębić podczas użytkowania danego lokalu mieszkalnego.