sztrum.pl

Dom i Ogród

Nieruchomości

Jaki podatek należy uiścić od kupna działki?

W ostatnich latach przez wiele osób bardzo często są kupowane różnego rodzaju działki. Wśród nich można wymienić na przykład działki budowlane, na których najczęściej buduje się dom. Wiele osób zastanawia się, jakie są formalności podczas zakupu działki. Warto dowiedzieć się nieco więcej na ten temat.

Podatek od kupna działki

Podatek, który należy wpłacić po kupnie działki zależny jest przede wszystkim od jednego bardzo istotnego czynnika. Jest to fakt, czy działkę kupuje się od osoby prywatnej czy też dewelopera. W tych dwóch przypadkach należy opłacić podatki w różny sposób, dlatego warto dowiedzieć się na ten temat więcej. W przypadku zakupu działki od osoby fizycznej należy opłacić podatek od czynności cywilnoprawnych, którego stawka wynosi dwa procent od wartości działki. Jednak opłata ta nie występuje w przypadku zakupu działki od dewelopera. Natomiast w przypadku zakupu działki od dewelopera należy opłacić podatek VAT, którego stawka wynosi dwadzieścia trzy procent. Jednak w obecnych czasach działki o różnym charakterze kupuje się raczej od osób prywatnych, natomiast całe wybudowane domu lub mieszkania od deweloperów. Dlatego podczas zakupu działki budowlanej lub innej od osoby prywatnej najczęściej będzie występowała konieczność opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych. Warto o tym pamiętać podczas zawierania tego rodzaju transakcji, ponieważ jest to bardzo istotna kwestia. W przypadku zakupu działki od osoby prywatnej warto również zadbać, aby określona cena rynkowa została zapisana przez notariusza w stosownych dokumentach.

Koszty towarzyszące kupnie działki

Bardzo często podczas zakupu działki o różnym charakterze występują również dodatkowe koszty, na które warto zwrócić swoją szczególną uwagę w tym procesie. Wśród kosztów tego rodzaju można przede wszystkim wymienić taksę notarialną, jeśli korzysta się z usług notariusza podczas zawierania stosownej umowy. Wysokość taksy notarialnej zależna jest przede wszystkim od wartości działki, dlatego warto o tym pamiętać podczas zawierania umowy. Oprócz tego opłaty ponosi się również za takie elementy jak odpisy aktu notarialnego, założenie księgi wieczystej, wpis własności do księgi wieczystej. Oprócz tego występują również dodatkowe opłaty za wykonanie wpisu hipoteki do księgi wieczystej danej działki. Dodatkowo podczas budowy domu ponosi się również szereg innych kosztów, które warto wziąć pod uwagę jeśli kupuje się działkę oraz planuje budować na niej dom. Jest to bardzo istotna kwestia, aby w rzetelny sposób oszacować swój budżet i określić swoje możliwości względem realizacji celu.